Diccionario Bilingüe Aragonés-Castellán por O Charraire - muestra HTML

TOME EN CUENTA: Esta es una vista previa en HTML y algunos elementos como enlaces o números de página pueden ser incorrectos.
Para la versión completa, descargue el libro en PDF, ePub, Kindle

A

• A intervalos - a burzadas

• A la - A a

• A base de - a pur de

• A la espalda - en guinya

• A beneficio de -

• A la par de - al canto de

d'esquimen ta

• A la pata coja - a zancalleta

• A borbotones - a gorgollons

• A la redonda - en torno

• A borbotones - a gallos

(my)

• A caballo - a cotenas

• A la salida del sol - a punta

• A causa de - a resultas de

sol

• A ciegas - a tentón

• A la vez - alavegada, de

• A círculos - a roldes

vez, devez

• A comienzo - a entradas

• A la vez que - a ra par de,

• A continuación - contino,

dentre que

deseguida, a l'arreo

• A mal traer - a retortero

• A contra luz - a cuentraluz

• A manos llenas - a mansalva

• A contrapelo - a retepelo

• A menudo - a ixambre, a

• A cuatro patas - a quatre

ormino

zarpas

• A mí - a yo

• A cuerpo - a forro

• A modo de - enguis de

• A chorro - a galer

• A montón - a embute, a

• A donde - a on

espuertas

• A escondidas - a amagatons

• A montones - a muntons

• A franjas - a bandas

• A nivel - a ran

• A fuerza de - a pur de7

• A nudos - a tanets

• A gatas - a esgalapatons

• A ojo - a uello

• A golpes - a burzadas

• A oscuras - a tientas, a

escuras

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-7_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

7

• A parte de - ames de

• Abandonamiento -

• A parte de - ames de

albandomament

• A pellizcos - a pizcos

• Abandonar - albandonar

• A pequeñas dosis - a poqués

• Abanico - abentador,

• A pesar de todo - con tot y

aventador

con ixo

• Abant - adelante

• A plazos - a tongadas

• Abaratamiento –

• A poco - a poquet

abaratamiento

• A primera vista - a la

• Abaratar - abaratar

primer uellada

• Abarca - albarca

• A principios - en primerías

• Abarcar - abracar, abastar

• A prorrateo - a escote

• Abastecido - amaniu

• A puro de - a pur de

• Abasto - abasto

• A rango - a ran

• Abatimiento -

• A rango de - a ran de

acachuguimiento,

• A ras - a ran

aneulamiento

• A salvo - a salvo, de fueras

• Abatir - acachuguir,

• A santo de qué - a qué fin

aneular, anieblar

• A su vez - de vez

• Abdicación - abdicación

• A suerte - a palleta

• Abdicar - abdicar

• A toda velocidad - a galope

• Abdomen - pancha

tendido

• Abdominal - abdominal

• A tomar viento - à cascar-

• Abedul - abetoch, albar

la, a cascar-la

• Abeja - abella

• A traves - a travies

• Abejaruco - abellero

• A través - a traviés

• Abejorro - abellarot

• A ver - á mirar, a mirar

• Aberración - aberración

• Abad - abat, abate

• Abetal - abetosa

• Abadía - badía

• Abeto - abet, abesurt

• Abajo - abaix, baixo

• Abierto - ubierto

• Abalanzarse - acapizar-se

• Abismal - abisal

• Abanderar - abanderar

• Abismo - abiso

• Abandonado - abaldonau,

• Abispa - vriespa

albandonau

• Ablación - ablación

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-8_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

8

• Ablandamiento -

• Abotonar - embrochar

ablandamiento

• Abrasado - abrasau

• Ablandar - sotovar,

• Abrazadera – acarrazadera

ablandir, amollar

• Abrazar - abracar

• Ablandecer - ablandeixer

• Abrazo - abraco,

• Abnegado - abnegato

acarrazada

• Abocamiento -

• Abrevadero - abrevador,

abocinamiento

abrevadero, cumo

• Abocar - abocinar

• Abrevar - aguar, abeurar,

• Abochornar - averguenyar

abrevar

• Abofetear - abotefiar

• Abreviatura - abreviatura,

• Abogacía - advogacía

alcorzadura, abreviadura

• Abogado - advogau

• Abrigar - acochar

• Abogar - abogar

• Abrigo - espelunga,

• Abolengo - abolorio

abrigallo

• Abolición - abolición

• Abril - abril

• Abolir - abolir

• Abrillantar - alustrar

• Abolladura - bollo

• Abrir - ubrir

• Abollar - bollar

• Abrochar - embrochar,

• Abominación - abominación

atacar

• Abominar - abominar

• Abrumar - agladiar

• Abonar - abonar

• Abrupto - ferioso, ripero

• Abonar el campo - femar

• Absceso - abscesso

• Abono - conduta, abono

• Abscisa - abscisa

• Abordar - abordar

• Ábside - abside

• Aborigen - aborixen

• Absolución - absolución

• Aborrecer - aburrir

• Absolutamente - de raso

• Aborrecible - aborrible

• Absolutismo - absolutismo

• Aborrecimiento -

• Absoluto - absoluto

aburrimiento

• Absolver - absolver

• Abort - alborto

• Abstemio - abstemio

• Abortar - malparir,

• Abstención - abstención

albortar, abrotar

• Abstener - abstener

• Aborto - alborto, abroto

• Abstracción - abstracción

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-9_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

9

• Abstracto - abstracto

• Acarrear - acarriar,

• Abstraer - abstrayer

atrachinar

• Abstraído - abstraíto

• Acarreo - carria

• Absurdo - absurdo

• Acaso - alcaso, quizáu

• Abubilla - purpuz, porpuz

• Acatamiento - adempribio

• Abuela - maye

• Acatar - adempribiar

• Abuelo - paye

• Acaudalar - acabalar

• Abundancia - abondancia,

• Acaudillar - acaudillar

agundancia

• Acceder - acceder

• Abundante - aguandant

• Accento - accento

• Abundar - abondar,

• Accesible - accesible

agundar

• Accesit - accesit

• Aburguesado - aburzesau

• Acceso - acceso

• Aburguesar - aburzesar

• Accesorio - accesorio

• Aburrido - aburriu

• Accidentado - sarrenau,

• Aburrimiento -

accidentau

aburrimiento

• Accidente - accident

• Aburrir - aburrir

• Acción - acción

• Abusar - abusar

• Accionar - accionar

• Abusivo - abusivo

• Accionista - accionista

• Abuso - abuso

• Acebo - alebro

• Acá - acá

• Acechar - aguaitar,

• Acabar - rematar

acucutar

• Acabar de trabajar - plegar

• Acecho - aguaite

• Acacia - alcacia

• Aceitar - aceitar

• Academia - academia

• Aceite - azaite, aceite

• Acampar - acampar

• Aceituna - oliva

• Acantonamiento -

• Aceleración - aceleración

acantonamiento

• Acelerador - acelerador

• Acantonar - acantonar

• Acelerar - aprecisar,

• Acaparamiento -

acelerar

acarrazada

• Acelga - berza, bleda

• Acariciar - amorosiar,

• Acémila - acembla

afalagar

• Acento - accento

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-10_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

10

• Acentuación -

• Aclimatar - aclimatar

accentugación

• Acobardar - acoquinar,

• Acentuar - accentuar

acobardir

• Acepción - accepción

• Acoger - acullir

• Aceptable - acceptable,

• Acogida - acullida

adempribiable

• Acogotar - abocinar,

• Aceptación - adempribio

acachuguir, atucar

• Aceptar - acceptar,

• Acojonar - acocotar,

acceutar, adempribiar

acollonar

• Acequia - zaica

• Acólito - escolán

• Acera - cera

• Acometer - acometer,

• Acerbayán - Azerbayán

enrestir

• Acerca de - respeutive a

• Acomodar - acacherigar

• Acercar - amanar, arrimar

• Acomodar - acoflar

• Acero - acero

• Acompañamiento -

• Acertar - encertar

acompanyamiento

• Acetileno - acetilén

• Acompañante -

• Acetona - acetona

acompanyant

• Acicalar - acotraciar

• Acompañar - acompanyar

• Acicalarse - atrapaciar-se

• Acompasar - acompasar

• Acidez - acetor

• Acondicionar - acotraciar

• Acidez de estómago -

• Acongojado - anguniau

agruras

• Acongojar - anguniar

• Ácido - aceto, acido

• Aconsejar - consellar,

• Acimo - azimo

aconsellar

• Aclamación - aclamadura

• Acontecer - escaizer,

• Aclamar - aclamar

escaicer, acayecer

• Aclaración - aclaración

• Acontecimiento histórico -

• Aclarar - aclarir, aclareixer

fita historica

• Aclararse el cielo -

• Acopio - amiro

escampar

• Acoplar - acoplar

• Aclaratorio - aclaratorio

• Acoquinar - agladiar, atucar

• Aclaratorio - aclaratorio

• Acorazado - acorazau

• Aclimatación - aclimatación

• Acorazar - acorazar

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-11_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

11

• Acordado - concordau

• Actuar - actuar

• Acordar - achustar

• Acuarela - aquarela,

• Acorde - acordis

acuarela

• Acordeón - acordión

• Acuario - aquario

• Acorralamiento - atapida

• Acuartelar - aquartelar

• Acorralar - atapir

• Acuático - aquatico

• Acortar - acorzar

• Acuciante - agulloniant

• Acosar - atosegar

• Acuciar - agulloniar,

• Acostarse - chitar-se

aprecisar

• Acostumbrado - viciau

• Acuclillar - aclocar

• Acostumbrar -

• Acuclillar - acloquetar

acostumbrar, aconortar

• Acuclillarse - acocholar-se

• Acostumbrar a - gosar de

• Acuchillar - acochillar

• Acostumbrarse - avenir-se

• Acudir - acodir, acudir

• Acotar - acorar

• Acueducto - aqüeducto,

• Ácrata - acrata

aqueducto, auguatiello

• Acreditar - acreditar

• Acuerdo - alcuerdo

• Acreedor - acreyedor

• Acuicultura - aqüicultura

• Acribillar - aclibillar

• Acuífero - aqüifero

• Acritud - asprura

• Acumulación - acabaladura

• Acrónimo - acronimo

• Acumulador - acabalador

• Acta - acta

• Acumular - acumular,

• Actitud - actitut

acabalar, apuyalar

• Activar - activar

• Acuñar - enfalcar

• Actividad - actividat

• Acuñar moneda - cudiciar

• Activista - activista

moneda

• Activo - activo

• Acuosidad - aquosidat

• Acto - acto

• Acuoso - aquoso

• Acto vandálico - desferra

• Acurrucar - acurrupir

• Actor - actor

• Acusación - acusación

• Actuación - actuación

• Acusar - acusar

• Actual - actual

• Acusativo - acusativo

• Actualidad - actualidat

• Acuse - acuse

• Actualmente - enguán

• Acústico - acustico

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-12_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

12

• Achacar - achacar,

• Adentrar - adentrar

acumular

• Adentrarse - alfonsar-se

• Achicar - achiquir

• Adentro - adintro, adentro,

• Achicoria - amargón,

adrento

achicoina

• Adepto - adepto

• Adán - adán

• Aderezar - adobar, apanyar

• Adaptabilidad -

• Adeudar - adiudar

adaptabilidat

• Adherente - apegalloso

• Adaptable - adaptable

• Adherir - apegar, afillar

• Adaptación - adaptación

• Adhesivo - apegalloso

• Adaptar - adaptar, adautar

• Adición - adición, adibidura

• Adaptar - adaptar

• Adicional - adicional

• Adaptarse - avenir, avenir-

• Adicionar - adibir

se

• Adicto - adicto

• Adecentar - acuriosar

• Adiestrar - bregar,

• Adecuación - adecuación

adiestrar, amostrar

• Adecuado - adequato,

• Adinerado - cabalero

adequau, aconsonant

• Adinerar - acabalar

• Adecuar - adequar, adecuar

• Adiós - adiós, abur, au

• Adelantar dinero -

• Adiposidad - adiposidat

bistrayer

• Adivinanza - adevineta,

• Adelante -adebant, avant,

devinalla

adebán, entabán, adevant

• Adivinar - adevinar

• Adelanto - avance, enanto

• Adivino - adevinataire

• Adelfa - baladre

• Adivino - adevín

• Adelgazamiento -

• Adjetivar - adchetivar,

aprimidura

adchectivar

• Adelgazar - aflaquir,

• Adjetivo - adchectivo,

aprimir

adchetivo

• Además -antiparte,

• Adjudicación -

antiparti, antis más, antimás,

adchudicación

amás

• Adjudicado - adchudicau

• Además de - amás de

• Adjudicador -

• Adentrar - adrentar

adchudicador

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-13_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

13

• Adjudicar - adchudicar

• Adormecer - adormir,

• Adjunción - adchunción

amurriar

• Adjuntar - adchuntar

• Adormecimiento -

• Adjunto - adchunto

cabezada, adormimiento

• Adjuración - adchuración

• Adornar -adornar,

• Adjuración - adchuración

atrapaciar, emperifollar

• Adjurar - adchurar

• Adorno - atrapaciadura

• Adjurar - adchurar

• Adosamiento - adosamiento

• Adjutor - adchutor

• Adosar - adosar, arrimar

• Administración -

• Adquirir - adquirir, alquirir

administración

• Adquisición - alquisición

• Administrador -

• Adquisitivo - alquisitivo

administrador

• Adrede -aldredes, apostas,

• Administrar - almenistrar,

a posta, de propio

administrar

• Adscribir - adscribir

• Administrativo -

• Adscripción - adscripción

administrativo

• Adsorbente - adsorbent

• Admisible - admisible

• Aducir - aductar

• Admitir - admeter

• Adulación - rendibú, aleta

• Adobador - adobador

• Adulterio - adulterio

• Adobar - adobar

• Adúltero - adultero

• Adobe - adoba

• Adulto - adulto

• Adobo - adobo

• Advenimiento -

• Adoctrinar - adoctrinar

alvenimiento

• Adolescente - chovenzán

• Adverar - certificar

• Adopción - afillatura

• Adverbial - adverbial

• Adoptado - dau, donau,

• Adverbio - adverbio

entenau

• Adverso - adverso

• Adoptar - adoptar, afillar

• Advertencia - alvertencia,

• Adoptivo - afillau

aviso, advertencia

• Adoración - adoración

• Advertir - alvertir,

• Adorador - adorador

advertir

• Adorar - adorar

• Adyacencia - adchacencia

• Adormecedor - adormidor

• Adyacente - adchacent

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-14_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

14

• Aéreo - aerio

• Afianzar - afincar

• Aeródromo - aerodromo

• Afición - afición

• Aerografía - aerografía

• Aficionado - aficionau

• Aerolito - aerolito

• Aficionar - aficionar

• Aeronauta - aeronauta

• Aficionar a lo malo –

• Aeronáutica - aeronautica

amalvezar

• Aeronave - aeronau

• Afijación - afixación

• Aeropuerto - aeropuerto

• Afijo - afixo

• Aerosfera - aerosfera

• Afilar - esmolar, luziar

• Aerostático - aerostatico

• Afiliación - afillatura

• Aerostato - aerostato

• Afiliar - afillar

• Afabilidad - afabilidat

• Afincar - batizar

• Afable - afable

• Aflicción - aflixión

• Afán - afanyo, algaria

• Afligido - aflixiu

• Afanar - afugar

• Afligir - aflixir

• Afanoso - afugau

• Aflojada - afluxada

• Afear - afeguir

• Aflojar - afluxar

• Afección - afección

• Aflorar - acucutar

• Afectación - afectación

• Afluencia - afluyencia

• Afectado - afectau

• Afluente - afluyent

• Afectar - afectar

• Afluir - abotinar, afluyir

• Afecto - afecto

• Afofamiento - abofamiento

• Afectuosidad - afectosidat

• Afofar - abofar

• Afectuoso - afectoso

• Aforismo - aforismo

• Afeitar - rasurar

• Aforo - aforo

• Afelpar - acelpar

• Afortunadamente -

• Afeminado - afeminau

enfortunadament

• Afeminar - afeminar

• Afortunado - enfortunau

• Aferrador - acarrazador,

• Afrenta - afronta

agafador

• Afrentar - afrontar

• Aferrar - acarrazar,

• Afrentoso - afrontoso

apercazar

• Africano - africán

• Afianzamiento -

• Afrontador - apeitador

afincamiento

• Afrontar - apeitar

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-15_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

15

• Afuera - difuera

• Agobiar - anguniar

• Afueras - arredols

• Agobio - angunia

• Agachar - acachar, abaxar,

• Agolpamiento -

abaixar

abotinamiento

• Agacharse - acachar-se

• Agolpar - abotinar

• Ágape - agape

• Agonía - angunia

• Agarradero - acarrazadero,

• Agonía final - bocadas

agafadero

• Agostar - aflamar

• Agarrado - preto, agafau

• Agosto - agosto

• Agarrar - agafar

• Agotado - acotolau,

• Agarrar con fuerza -

amortau

acarrazar

• Agotar - escamallar,

• Agarrarse por el pelo –

desainar

esgrenyar-se

• Agotar fisicamente -

• Ágata - agata

acotolar

• Agavillar - agavellar

• Agracecer - agradeixer

• Agazapar - acorchofar

• Agraciar - agraciar

• Agencia - achencia

• Agradable - agradable

• Agenda - achenda

• Agradar - fer goyo

• Agente - achent

• Agradecer - agradeixer

• Agigantado - achigantau

• Agradecido - agradeixiu

• Agigantar - achigantar

• Agradecimiento -

• Ágil - achil, templau, áchil

agradeiximiento

• Agilidad - achilidat

• Agramar - aforachar

• Agitar - sobatiar, bochar

• Agrandar - agrandir

• Agitar líquidos - sobatir

• Agravante - agravant

• Agitarse - esbellugar

• Agravar - agravar

• Aglomeración - rebullo

• Agraviar - afrontar

• Aglomerado - abotinau

• Agravio - afronta

• Aglomerar - abotinar

• Agregado - adibiu

• Aglutinación - aglutinación

• Agregar - adibir

• Aglutinador - aglutinador

• Agreste - salvache

• Agobiado - anguniau

• Agriar - acetar

• Agobiante - anguniant

• Agrícola - agricola

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-16_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

16

• Agricultor - agricultor

• Aguardiente - auguardient

• Agricultura - agricultura

• Aguarrás - auguarrás

• Agrietado - acortazau

• Agudeza - agudeza

• Agrietar - vadar

• Agudizar - agudizar

• Agrimonia - alimonio,

• Agudo - abispado, agudo

arquimonia

• Agúero - Agüero

• Agrio - agro, agrienco,

• Agüero - agüero

baladre

• Aguijón - fizón, agullón

• Agronomía - agronomía

• Águila - aguila, aliga, alica

• Agrónomo - agronomo

• Aguileño - aliguenco

• Agrumar - aborrillar

• Aguilucho - aligot

• Agrupación - agrupación

• Aguja - agulla

• Agrupado - arroclau

• Agujero - forau

• Agrupamiento -

• Agujetas - agulletas

arroclamiento

• Aguzar - fizoniar

• Agrupar - arroclar,

• Ah! - a!

arronzar

• Ahí - astí

• Agrura - agror

• Ahí abajo - astibaixo

• Agua - augua

• Ahí arriba - astialto

• Agua de deshielo - augua

• Ahí delante - astibán,

mayenca

astidebant

• Agua turbia - augua

• Ahí detrás - astidezaga

burenca

• Ahí mismo - astiván

• Aguacero - andalocio

• Ahijado - afillau

• Aguaderas - argaderas

• Ahijar - afillar

• Aguado - auguachinau,

• Ahínco - algaria

amerau

• Ahogamiento - afogamiento

• Aguafuerte - auguafuerte

• Ahogar - afogar

• Aguanieve - auguacella

• Ahogo - afogo

• Aguanieve - auguanieu

• Ahondamiento -

• Aguantar - aguantar

alfonsamiento

• Aguar - amerar

• Ahondar - afondar,

• Aguardar - aguargar,

alfonsar, afundar

aguaitar, alguardar

• Ahora - agora

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-17_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

17

• Ahorcar - enforcar

• Al alcance de la vista - a

• Ahorquillar - aforcanar

l'anvista

• Ahorrador - ahorrativo

• Al amanecer - en rayando

• Ahorrar - cabidar, escusar,

l'alba

aforrar

• Al anochecer - a

• Ahuecar - sotobar

l'escureciu

• Ahumar - faumar, afumar

• Al cero - a rape

• Ahuyentar - esfuriar,

• Al contado - a tocatella

abuchar, alforrochar, auchar

• Al día siguiente - a l'atro

• Aire - aire

día

• Airear - oreyar

• Al fin y al cabo - o cabo y a

• Aislado - isolado, asolau

la fin

• Aislador - aislador

• Al final - en zagueras

• Aislamiento - aislamiento

• Al lado - a lau, á o canto, a

• Aislar - aislar, asolar

lo canto

• Ajado - ixada, achinorrau

• Al lado de - a o canto

• Ajado - xada, arguellau

• Al mismo nivel - a ran

• Ajar - achinorrar, arguellar

• Al mismo tiempo - al paso

• Ajedrecista - achedrecista

• Al momento - de sopetón

• Ajedrez - axedrez,

• Al principio - en primeras

achedrez

• Al resguardo - a retiro

• Ajenciar - alichenciar

• Al rojo vivo - rusio

• Ajenjo - doncel

• Al sesgo - al bies

• Ajeno - alleno

• Al vuelo - a bando

• Ajetreo - ferrete

• Ala - ala

• Ajiaceite - allolio

• Alabanza - alabanza

• Ajo - allo

• Alabar - badoquiar, alabar

• Ajuar - axovar

• Alabastro - alabastro

• Ajustado - achustau

• Alacena - aparador

• Ajustamiento -

• Alado - alau

achustamiento

• Alambicar - alambicar

• Ajustar - achustar

• Alambique - alambique

• Ajuste - achuste

• Alambrada - arambrada

• Al alba - a punto día

• Alambre - arambre

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-18_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

18

• Alameda - albarera

• Alcanzar - adubir, abastar

• Álamo - albar

• Alcohol - alcol

• Alante - abant

• Alcoholismo - alcolismo

• Alarde - baladriada

• Alcoholizado - alcolizau

• Alardear - abantar,

• Alcoholizar - alcolizar

baladriar

• Aldaba - aldabet

• Alargado - alarguiu,

• Aleación - aleyación

apologau

• Alear - aleyar

• Alargar - alarguir, apologar

• Aleccionador - aliccionador

• Alavez - alavez

• Aleccionamiento -

• Albahaca - albaca

aliccionamiento

• Albañal - auguatiello

• Aleccionar - aliccionar

• Albañil - arbanyil, berchil,

• Alegación - alegación

piquero

• Alegar - aductar

• Albarda - albarda

• Alegoría - alegoría

• Albardilla - caballón

• Alegórico - alegorico

• Albaricoque - alberche

• Alegrar - fer goyo,

• Albaricoquero - alberchero

enfolgar

• Albergar - acubillar

• Alegrarse - enfuelgar-se

• Albergue - aloix

• Alegre - alegre

• Albóndiga - alfondiga,

• Alegremente - alegrament

almundiga

• Alegría - enfuelgo

• Albóndiga - almondiga

• Alejar - aleixar, arredrar

• Alborada - albada

• Alelado - anieblau

• Alborotar - abolotar

• Alelar - aneular

• Alboroto - pecina, cisco

• Aleluya - aleluya

• Albufera - albufera

• Alentador - enzurizador

• Album - albun

• Alentar - alentar, enzurizar

• Alcachofa - algarchofa

• Alerjia - alerchia

• Alcalde - alcalde, alcaide

• Alero - rafe

• Alcance - alcance

• Aletargamiento -

• Alcantarilla - cantariella,

amurriamiento

alcanduz

• Aletargar - amurriar

• Alcantarillado - alcanduz

• Alfabético - alfabetico

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-19_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

19

• Alfabetización -

• Alícuota - aliquota

alfabetización

• Alienación - allenadura

• Alfabetizar - alfabetizar

• Alienar - allenar

• Alfabeto - alfabeto

• Aliento - aliento

• Alfalfa - alfalze, alfalz,

• Aligerar - alixerar

alfalce

• Aligerarse - aforrar-se

• Alfarería - alfarería

• Alimaña - alimaria

• Alfarero - alfarero

• Alimentación - alimentación

• Alférez - alférez

• Alimentar - alimentar

• Alfil - alfil

• Alimenticio - alimenticio

• Alfombra - alcabía, alcabia

• Alimento - alimento

• Alforja - lorza

• Alimento de cerdos –

• Alga - alga

pastura

• Algarroba - garroga

• Alineación - aliniación,

• Algazara - estrapalucio

arringleración

• Álgebra - alchebra

• Alinear - aliniar, arringlerar

• Algo - qualcosa

• Alisar - alisar

• Algo - qualquecosa

• Alisio - alisio

• Algo - bella cosa

• Alistamiento - alistamiento

• Algo de - brenca, bella cosa

• Alistar - alistar

de

• Aliviar - alibiar

• Alguacil - aguacil

• Alivio - alibio

• Algún - bell, qualque

• Alma - alma, almeta

• Alguno - qualcún, bell

• Almacén - almagacén,

• Algunos - qualques

magacén, almadacén, almacén

• Alhaja - alfaya, alhaxa

• Almacenar - almagazenar

• Aliado - aliau

• Almacenista –

• Aliaga - aliaga, allaga

almadacenista

• Aliar - aliar

• Almediero - navater

• Alias - mote

• Almeja - almeixa

• Alicaer - agladiar

• Almenas - pericots

• Alicaído - mantudo,

• Almendra - almendra

agladiau

• Almendrado - almendrau

• Alicates - eslicates

• Almendro - almendrera

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-20_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

20

• Almez - allondo

• Alternativamente - un ta

• Alméz - allatonero

par d'atro

• Almíbar - almíbar

• Alternativo - ta par d'atro

• Almibarar - almibarar

• Alteza - alteza

• Almidón - almidón

• Altibajo - altibaix

• Almidonado - almidonau

• Altilocuencia –

• Almidonar - almidonar

altiloqüencia, altilocuencia

• Almirez - almidez

• Altímetro - altimetro

• Almohada - coxín (my),

• Altitud - altaria

almada

• Altivo - estirau

• Almohadilla - almadeta

• Alto - alto, altero

• Almohadón - almadón

• Alto! - atura!

• Almorrana - almorrana

• Altozano - altero

• Alojamiento - aloix, aloch

• Altruismo - altroísmo

• Alojar - aloixar

• Altruista - altroísta

• Alón - alirón

• Altura - altaria

• Alondra - calandria, aloda

• Alubia - chodiga

• Alpinismo - alpinismo

• Alucinante - enlucernant

• Alpinista - alpinista

• Aluda - alica

• Alpino - alpín

• Aludir - aludir

• Alquería - borda

• Alumbrado - alumbrau

• Alquilado - alogau

• Alumbrar - alumbrar

• Alquilar - logar

• Alumbre - alum

• Alquiler - alogo

• Aluminio - aluminio

• Alrededor - arredol

• Alumnado - alumnalla

• Alrededores - redolada

• Alumno - alumno

• Altar - altar

• Alusión - alusión

• Altavoz - altavoz

• Alusivo - alusivo

• Alterable - alticamable

• Alveolar - alviolar

• Alteración - alticamada

• Alveolo - alviolo

• Alterado - alticamau

• Alza - alza

• Alterar - alticamar

• Alzada - altaria

• Alternancia - alternancia

• Alzar - respingar

• Alternativa - alternativa

• Allá - allá

[Escribir texto]

ocharraire.blogspot

[Escribir texto]

index-21_1.jpg

Diccionario Bilingüe

Castellano-Aragonés Aragonés-Castellán

21

• Allanador - aplanador,

• Amasar - masar, amaixar

arrobador

• Amatista - amatiesta

• Allanamiento -

• Ámbar - ámbar

aplanamiento, arrobamiento

• Ambición - anglucia

• Allanar - aplanar, arrobar

• Ambicionar - angluciar

• Allanar la tierra - atablar

• Ambicioso - anglucioso

• Allí - astí, allí

• Ambiente - ambient

• Ama de casa - duenya

• Ambigüedad - ambiguedat

• Amabilidad - amabilidat

• Ambíguo - ambigo

• Amable - amable

• Ámbito - ambito

• Amaestrar - adomar

• Ambos - os dos

• Amainar - amoranzar

• Ambulancia - ambulancia

• Amamantar - aleitar

• Ambulante - ambulant